Välkommen till Systemkartan

Du som jobbar på en kommun kan använda systemkartan.se för att hitta och jämföra IT-system med andra kommuner i Sverige. Detta skapar bättre förutsättningar för samverkan och utveckling inom digitalisering. Tillhör du en myndighet eller en region kan du se kommunernas system för att lättare samverka med kommunerna

Logga in

Fyll i din e-post så skickar vi en inloggnings-länk.

Efter att du loggat in kommer du att hädanefter bli inloggad automatiskt så länge du ansluter från samma enhet, webbläsare, och inte loggar ut.

E-post